Nieuwe wetgeving: Registratie honden

Vanaf 1 november 2021 zal er het één en ander veranderen wat betreft de registratie van honden. Het is momenteel al verplicht om in Nederland honden te chippen en te registreren, maar vanaf 1 november komen hier nog een aantal nieuwe regels bij. Wat deze regels precies zijn lees je hieronder.

Waarom nieuwe regels?

In Nederland is de vraag naar honden zeer groot, maar niet alle honden komen van goede fokkers. Een deel van de hondenhandel in Nederland is namelijk illegaal. In de illegale hondenhandel is aan pups veel geld te verdienen. En er wordt weinig rekening gehouden met de gezondheid van de honden. Extra regels zijn daarom hard nodig. Zodat we dingen kunnen voorkomen als:

  • Pups die op te jonge leeftijd worden gescheiden van hun moeder
  • Vervoer van honden onder slechte omstandigheden
  • Zieke en slecht gesocialiseerde pups die bij een nieuwe eigenaar komen
  • Besmette honden die een gevaar zijn voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld hondsdolheid, een ziekte die van hond op mens overgaat)
  • Het misleiden van hondenkopers door buitenlandse pups te verkopen met Nederlandse chips en paspoorten

Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe Identificatie & Registratie (I&R) Hond zorgt voor een betere controle op de hondenhandel. In het nieuwe I&R Hond worden fokkers, importeurs, dierenartsen en chippers geregistreerd. Het is straks direct duidelijk waar de hond vandaan komt. En van wie de hond een chip en paspoort kreeg. De bestaande registratieplicht voor bedrijfsmatige houders van huisdieren blijft bestaan.

Deze nieuwe regels hebben ook gevolgen voor dierenartsen en fokkers, wat deze gevolgen precies zijn zullen we hieronder toelichten.

Nieuw!

Wij als dierenarts hebben registratieverplichtingen bij een van de aangewezen portalen als we een hond chippen of een paspoort uitgeven. De portalen geven de registratiegegevens automatisch door aan RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

UBN voor hondenhouders

Bij de registratie in het portaal hebben we een UBN van de dierhouder nodig. Dit UBN is gekoppeld aan een locatie. De meeste bedrijfsmatige houders hebben al een UBN. Vanaf 1 november 2021 moeten ook houders waarvan de hond eenmalig een nestje krijgt een UBN hebben. Dit geldt ook voor houders die eenmalig een hond importeren uit het buitenland.

Zonder UBN kunnen we de chip- en paspoortregistratie bij een portaal niet in orde maken.
Heeft de dierhouder geen UBN? Dan mogen wij geen chip inbrengen en geen paspoort uitgeven.
Doen we dit wel, dan zijn we in overtreding.

Geïmporteerde honden registreren

Wij als dierenarts doen de eerste registratie in Nederland van een geïmporteerde hond. Zowel voor honden uit een andere lidstaat als voor honden uit een niet EU-land. We checken de gegevens van de hond en het EU-dierenpaspoort. Hiervoor hebben we het chipnummer en UBN van de houder nodig. Daarna doen we een importmelding.
Komt de hond niet uit een EU-lidstaat? Er zijn een aantal eisen waar de hond aan moet voldoen. Deze vindt u op www.licg.nl/invoereisen-per-land-buiten-europa.
Voldoet de hond aan alle eisen? Dan voorzien we de hond van een EU-paspoort waarin we het land van herkomst noteren. De uitgifte van dit paspoort registreren we ook bij een aangewezen portaal.
We moeten altijd een UBN opgeven van de houder. Zonder UBN kunnen we de registratie niet doen.

Wat gaat er per doelgroep veranderen?

Informatie voor fokkers van honden

Hoe het nu is:
De fokker doet een geboortemelding van de pups in de databank.
Veelal worden de pups niet op naam van de fokker gezet (in afwachting van de nieuwe houders)
Wijzigingen geeft de fokker door aan de databank (afvoermelding bij verkoop van de pups).

Hoe het wordt vanaf 1 november 2021:
De fokker zorgt voor een UBN nummer van RVO (ook houders met een eenmalig nestje).
De fokker laat de pups binnen 7 weken na de geboorte chippen en voorzien van een paspoort.
De fokker doet vervolgens binnen 1 week een geboortemelding van de pups in de databank.
Hierbij worden de pups altijd eerst op naam van de fokker gezet (nieuw).
Wijzigingen geeft de fokker door aan de databank (afvoermelding bij verkoop van de pups).

Informatie voor kopers van honden

Hoe het nu is:
Als koper mag u alleen een hond kopen met een chip en registratie.
Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen databank.
Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan de databank. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond.

Hoe het wordt vanaf 1 november 2021:
Koop alleen een hond met een chip, registratie én een officieel EU-dierenpaspoort.
Hondenkopers registreren de hond op naam bij een aangewezen portaal (aanvoermelding).
Wijzigingen geeft de nieuwe houder allemaal door aan het portaal. Denk aan adreswijzigingen, vermissing, export of het overlijden van de hond.

Koop geen hond zonder chip

Het is volgens de wet verboden om een hond zonder chip en registratie te kopen. Straks moet u er ook op letten dat de hond een paspoort heeft. U weet zo meer van de geschiedenis van het dier. U kunt dan bijvoorbeeld controleren wie de moeder is en of de hond zijn inentingen heeft gehad. Verkopers die honden verkopen zonder paspoort, chip en registratie houden zich niet aan de wet.
Zij willen waarschijnlijk onzichtbaar blijven voor de overheid. Vraag u dan af of deze persoon het beste met de hond voor heeft.
Heeft u per ongeluk een hond gekocht zonder registratie? Bent u opgelicht met een vals paspoort? Vraag dan in ieder geval direct een UBN nummer aan. En laat uw nieuwe hond door de dierenarts registreren bij een aangewezen portaal.

Openingstijden

Maandag
09:00 – 17:00
19:00 – 20:00 (avond op afspraak)

Dinsdag
13:00 – 17:00

Woensdag
9:00 – 17:00

Donderdag
9:00 – 17:00

Vrijdag
9:00 – 17:00

Meer nieuws & acties

Titerbepaling bij de hond

Vaccineren op maat! Meten = weten. Laat alleen vaccineren als het nodig is.

Vuurwerk angst: wat kan je er aan doen?

Lees hieronder wat je kan doen tegen vuurwerk angst.

Welk hondenras past bij mij?

Bekijk hier welk hondenras bij u en uw levenstijl past aan de hand van de karaktereigenschappen per rasgroep.